menu

Đóng

Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

-   HAPHA coi trọng chữ tín và sự tin cậy: Công ty Hải Phát chỉ cung cấp ra thị trường những sản phẩm hữu dụng, phục vụ hữu ích cho cuộc sống của con người.
-   HAPHA coi con người vừa là nguyên nhân vừa là mục tiêu cuối cùng của sự phát triển: Công ty Hải Phát coi con người là nguyên nhân quan trọng nhất quyết định sự thành bại. Những thành quả của sự phát triển của công ty là để phục vụ và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đội ngũ an hem nhân viên HAPHA và cho đất nước.
-   HAPHA đoàn kết, hợp tác và hợp lực: HAPHA xây dựng một tập thể đoàn kết, hợp tác với đối tác và hợp lực từng cá thể riêng biệt trong tập đoàn sẽ tạo cho HAPHA sức mạnh và sinh lực dồi dào để phát triển.
HAPHA gắn với sự sáng tạo và đổi mới: HAPHA không ngừng suy nghĩ và tìm ra sản phẩm mới, cách làm mới, đường đi mới để chủ động thích nghi với sự thay đổi của môi trường chính trị, môi trường kinh doanh và tình hình kinh tế.
-   HAPHA trưởng thành qua thách thức: Thách thức là cơ hội để tôi luyện bản lĩnh, khó khăn là lò luyện sức mạnh. “Người” nhà HAPHA là những người dám đương đầu với thách thức.
-   HAPHA luôn quên đi thành công khi chúng ta đang thành công: HAPHA tạo lập duy trì thói quen khi thànhcông phải biết quên đi thành công để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, tìm ra những con đường mới mà chúng ta chưa bao giờ biết trước.
-   HAPHA thích ứng nhanh với môi trường thay đổi: Công ty Hải Phát nhận thức rằng “Điều duy nhất không thay đổi đó là sự thay đổi”. Vì thế mỗi giai đoạn của sự phát triển HAPHA luôn điều chỉnh để có các chiến lược, có cơ cấu tổ chức và cách làm mới.
-   HAPHA phát triển bền vững: Công ty HAPHA hướng tới mục tiêu phát triển cuối cùng là phải bền vững dựa trên 4 trụ cột bền vững là: Bền vững về doanh thu, lợi nhuận; Bền vững về thu nhập và phúc lợi cho Anh em; bền vững về môi trường làm việc hợp lực, đoàn kết và bền vững về môi trường văn hóa, văn minh và hiện đại.