Liên Hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Hải Phát

Nhà phân phối bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu.

Văn phòng

HỒ CHÍ MINH

Tòa nhà MHome, 373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

liên hệ

091 343 1010
hi@haiphatcorp.com.vn

PHÚ QUỐC

Dương Tơ, Phú Quốc,
tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

liên hệ

091 343 1010
hi@haiphatcorp.com.vn